управител, управител, последно обновил този профил на 1999-11-30
Русе, ул.Ген. Паренсов 5
И на други 3 места в: Русе